1 2 3 4 5 6

Retardált potenciálok, dipólsugárzás, fényszórás

səhifə5/6
tarix05.02.2018
ölçüsü378.94 Kb.

8. 8 Retardált potenciálok, dipólsugárzás, fényszórás


Levezetjük a Maxwell-egyenletek egy fizikailag nagyon fontos megoldását. A teljes egyenletrendszer:

Az elektrosztatikában már bevezettük a skalárpotenciált, a stacionárius áram tárgyalásánál a vektorpotenciált, most ugyanezek legáltalánosabb alakját adjuk meg. Mivel , ezért bevezethető a vektorpotenciál, B rotA . Beírva ezt a harmadik egyenletbe az adódik, hogy

ezért az vektor írható fel gradiensként,

és ugyanazt az E-t és B-t határozza meg, mint A és , most is igaz, hogy a potenciálok csak egy mértéktranszformáció erejéig meghatározottak, kiróható egy mellékfeltétel, ami egyszerűsítheti az egyenleteket. Azt írjuk elő, hogy teljesüljön, ekkor Lorentz-mértékben dolgozunk. A potenciálokra így a következő egyenleteket kapjuk:

ezek az inhomogén hullámegyenletek. Megmutatható, hogy az alábbi megoldások az egyenletek mellett a Lorentz-feltételt is kielégítik:

Ezek a retardált potenciálok, a retardálás, időbeli késés az idő szerinti második derivált hatása. Fizikai jelentésük nagyon természetesnek látszik. A hatás nem pillanatszerű, sebességgel terjed, az idővel korábbi töltés- ill. árameloszlás határozza meg a skalár- ill. vektorpotenciált. Éppen ennyi időre van szükség ahhoz, hogy hatás elérjen az helyzetvektorú pontból az r helyzetvektorú pontba. Megjegyezzük, hogy az inhomogén hullámegyenleteknek megoldásai az ún. avanzsált potenciálok is, amelyekben . Ez azt jelentené, hogy az idővel későbbi töltés- ill. árameloszlás határozná meg a potenciálokat, ami ellentmond az ok-okozat összefüggésnek, így semmiféle fizikai jelentése nem lehet.

A megoldás alábbi szemléletes magyarázata Feynmantól származik. Ha csak a kezdőpontban van egy pontszerű töltés, akkor megoldása az egyenletnek a

kifutó gömbhullám, amit a töltés hoz létre. Kis esetén , mert elég nagy mellett kicsi. Ez a kezdőpontban lévő változó nagyságú töltés Coulomb-potenciálja, tehát , ami megoldása a

egyenletnek, . A hullámegyenlet megoldása ezért

Alkalmazásként meghatározzuk egy nagyon kicsi (pontszerű) rezgő elektromos dipólus antenna elektromágneses terét. Az helyzetvektorú pontban lévő dipólmomentumú antenna sűrűségvektora, a polarizáció vektor , . A pontszerű töltés töltéssűrűségéhez hasonlóan most is a általánosított függvény segítségével fejezzük ki a dipólmomentumsűrűséget,

A dielektrikumok és a stacionárius áram tárgyalásánál kiderült, hogy a P dipóluseloszlás skalárpotenciálja töltéssűrűségével, vektorpotenciálja áramsűrűségével ekvivalens. Így a

hullámegyenleteket kell megoldanunk, a megoldás a két retardált potenciál:

, div' azt jelenti, hogy állandó mellett kell deriválni. Az integrálások a általánosított függvény segítségével elvégezhető, az eredmény a következő:

Tudjuk, hogy , B rotA. Kissé hosszadalmas számolás adja a végeredményt:

p, , argumentuma mindenhol a retardált idő.

A megoldásban jól elkülöníthető három rész. E első két tagja (az első sor) a dipólus sztatikus elektromos tere. Ha p időfüggetlen, akkor csak ez van,

B 0, egy sztatikus dipólusnak nincs mágneses tere. E második két tagja (a második sor) és B első tagja a polarizációs áram elektromágneses tere. E utolsó két tagja (a harmadik sor) és B második tagja a gyorsuló dipólus által kisugárzott elektromágneses hullám. Legyen , (0, 0, , (0, 0, 0). Összehasonlítjuk az előbb felsorolt három rész nagyságrendjét:

Az egymás melletti értékek hányadosa , 500 m, 50 km esetén pl. a 600. A dipólushoz közel a sztatikus zónában az elektrosztatikus tér a domináns, a távoli hullámzónában az elektromágneses sugárzás. Utóbbiban (gömbi koordinátákban)

Látszik a kifutó gömbhullára jellemző -függés, E és B egymásra és r-re is merőleges. Az S energiaáramsűrűség vektor sugár irányú,

Az energiaszállítás nem izotrop, - függő. A dipólmomentum irányában ( 0) nincs energiasugárzás, az "egyenlítő" síkjában () maximális. Egy sugarú gömb felületén időegység alatt áthaladó energia átlagos (egy periódusra átlagolt) értéke:

A fényszórás olyan folyamat, amelynek során a porszemekre, vízcseppekre érkező elektromágneses hullám megrezgeti az ott lévő töltéseket, a rezgő töltések pedig újabb elektromágneses hullámokat sugároznak ki. Legyen S a bejövő hullám energiaáramsűrűség vektora, dU a töltésrendszer által a térszögbe 1 sec alatt kisugárzott energia. A szórás térszögre eső differenciális hatáskeresztmetszete

a felülvonás időre (egy periódusra) való átlagolást jelent. A teljes hatáskeresztmetszet , a térszög szerint kell integrálni.

Először az egyetlen szabad töltésen történő szórást vizsgáljuk a következő egyszerűsítő feltevések mellett:

1) a bejövő hullám mozgásba hozza a töltést, ennek sebessége (a töltés valamekkora tömegen pl. porszemen ül), ekkor a Lorentz-erő a Coulomb-erő mellet elhanyagolható, mert pl. síkhullámban .

2) a töltés az origó (r 0) körül rezeg, de mindig a térerősség origóbeli értékével számolunk.

Legyen , lineárisan poláros síkhullám. A töltés mozgásegyenlete:

dipólmomentuma p r, és . A rezgő töltés által keltett elektromágneses tér kifutó gömbhullám része:

argumentuma a retardált idő, . A kifutó energiaáramsűrűségvektor nagysága

az r és Evektorok által bezárt szög. A térszögbe 1 sec alatt kisugárzott, átlagos energia

Az egy periódusra átlagolt bejövő energiaáramsűrűség vektor

A differenciális hatáskeresztmetszet

a teljes hatáskeresztmetszet

ez a Thomson-hatáskeresztmetszet. A kifejezés neve klasszikus elektronsugár, de vigyázat, ez csak Gauss-mértékegységrendszerben távolság dimenziójú

Ha a bejövő elektromágneses hullám kis ( sugarú, relatív dielektromos állandójú) gömbön szóródik, akkor a dielektrikumoknál tárgyaltak szerint

(a pontos összefüggés , ezért -ban szorzótényező jelenik meg, és a teljes hatáskeresztmetszet, .


:

tartalom -> tamop412A
tartalom -> [Kiadó neve] [Címe] Kázmér, Miklós, elte őslénytani Tanszék
tartalom -> Emission transmission
tartalom -> Elektrodinamika Nagy, Károly Elektrodinamika
tartalom -> „ bizonyos Drasche-Lázár Alfréd, valamint Benárd Ágoston nevezetű urak valami jóvátehetetlent követtek el hazánk ellen.”
tamop412A -> Lézersugaras technológiák I. Buza, Gábor Lézersugaras technológiák I
tamop412A -> Kémia Kutasi, Istvánné dr. Kémia
tamop412A -> Mélyfúrási geofizika Balázs László Mélyfúrási geofizika
tamop412A -> Veszélyhelyzetek kezelése Somogyi, Viola Tartalom


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


rmett-danial-kenzhetajli.html

rmett-deputattar-szderd.html

rmett-esepke-atisushilar.html

rmett-kezdesuge.html

rmett-mltek-audan.html