©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Оперативни план

ОШ »Краљ Петар I«

Ул.Војводе Путника бр.1

Тел.: 290 004

Факс: 290 005

Е-маил: kraljpetarnis@open.telekom.rs


ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

За месец ОКТОБАР

школска 201

3

/1

4

. година

Наставни предмет: Математика

Разред и одељењa: четврти разред

МесецТемаРед.бр.

часаНАСТАВНА ЈЕДИНИЦАТип часаОблици радаМетод

радаНаставна средстваСтандардММ,О22.

Бројевна полуправа

обрада

Ф, И

Дм, д, мпр

Уџб, Вежб.

1МА.1.1.1. 1МА.2.1.1.


23.

Бројевна полуправа

утврђ

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА. 1.1.1.1МА.2.1.1.1МА.2.1.2.
24.

Скуп природних бројева

пров.

И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА. 1.1.1.1МА.2.1.1.1МА.2.1.2.2.25.

Упоређивање површина

обрада

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА.1.2.1.1МА.1.2.2.1МА.1.2.3. 1МА.2.2.1.


О
26.

Упоређивање површина

утврђ

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА.1.2.1.1МА.1.2.2.1МА.1.2.3. 1МА.2.2.1.


К
27.

Мерење површине. Површина фигуре

обрада

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА.1.2.1.1МА.1.2.2.1МА.1.2.3. 1МА.2.2.1.


Т
28.

Мерење површине. Површина фигуре

утврђ

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА.1.2.1.1МА.1.2.2.1МА.1.2.3. 1МА.2.2.1.


О
29.

Јединице за површину

обрада

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА.1.2.1.1МА.1.2.2.1МА.1.2.3. 1МА.2.2.1.1МА.2.2.2.1МА.2.2.3. 1МА.3.2.1.

MM

Б
30.

Јединице за површину

утврђ

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА.1.2.1.1МА.1.2.2.1МА.1.2.3. 1МА.2.2.1.1МА.2.2.2.1МА.2.2.3. 1МА.3.2.1.


А
31.

Јединице за површину веће од квадратног метра

обрада

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА.1.2.1.1МА.1.2.2.1МА.1.2.3. 1МА.2.2.1.1МА.2.2.2.1МА.2.2.3. 1МА.3.2.1.


Р
32.

Јединице за површину веће од квадратног метра

утврђ

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА.1.2.1.1МА.1.2.2.1МА.1.2.3. 1МА.2.2.1.1МА.2.2.2.1МА.2.2.3. 1МА.3.2.1.
33.

Јединице за површину

утврђ

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА.1.2.1.1МА.1.2.2.1МА.1.2.3. 1МА.2.2.1.1МА.2.2.2.1МА.2.2.3. 1МА.3.2.1.1.34.

Сабирање

обрада

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА. 1.1.11МА.1.1.2. 1МА.2.1.1.1МА.2.1.2.1МА.2.1.3.

MM35.

Сабирање

утврђ

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА. 1.1.11МА.1.1.2. 1МА.2.1.1.1МА.2.1.2.1МА.2.1.3.
36.

Одузимање

обрада

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА. 1.1.11МА.1.1.2. 1МА.2.1.1.1МА.2.1.2.1МА.2.1.3.
37.

Одузимање

утврђ

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА. 1.1.11МА.1.1.2. 1МА.2.1.1.1МА.2.1.2.1МА.2.1.3.
38.

Сабирање и одузимање

утврђ

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА. 1.1.11МА.1.1.2. 1МА.2.1.1.1МА.2.1.2.1МА.2.1.3.

MM39.

Веза између сабирања и одузимања

утврђ

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА. 1.1.11МА.1.1.2. 1МА.2.1.1.1МА.2.1.2.1МА.2.1.3.
40.

Веза између сабирања и одузимања

утврђ

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА. 1.1.11МА.1.1.2. 1МА.2.1.1.1МА.2.1.2.1МА.2.1.3.
41.

Сабирање и одузимање

утврђ

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџбен. Веж.

1МА. 1.1.11МА.1.1.2. 1МА.2.1.1.1МА.2.1.2.1МА.2.1.3.
42.

Први писмени задатак

пров.

И

Д,мпр

Вежбанка

1МА. 1.1.11МА.1.1.2. 1МА.2.1.1.1МА.2.1.2.1МА.2.1.3. 1МА.1.2.1.1МА.1.2.2.1МА.1.2.3. 1МА.2.2.1.1МА.2.2.2.1МА.2.2.3. 1МА.3.2.1.
43.

Исправка првог писменог задатка

утврђ

И

Д,мпр

Вежбанка

1МА. 1.1.11МА.1.1.2. 1МА.2.1.1.1МА.2.1.2.1МА.2.1.3. 1МА.1.2.1.1МА.1.2.2.1МА.1.2.3. 1МА.2.2.1.1МА.2.2.2.1МА.2.2.3. 1МА.3.2.1.
44.

Површина правоугаоника

обрада

Ф,И

Дм,д,мпр

Уџб. Вежб.

1МА.1.2.1.1МА.1.2.2.1МА.1.2.3.1МА.1.2.4.1МА.2.2.1.1МА.2.2.2.1МА.2.2.3. 1МА.2.2.5.1МА.3.2.1.1МА.3.2.3.


Легенда:  • Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест-метода (Т);

  • Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима.


Стандарди:


1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправoj

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност)

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине

1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза
?


opredelit-pervichnie-i-3.html

opredelit-taktiku--.html

opredelit.html

opredelite-dalnejshuyu.html

opredelite-plan-vedeniya-.html