1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 56

Operasyonel Yapının Genel Görünümü - Sermaye piyasasi kurulu

səhifə11/56
tarix24.04.2018
ölçüsü4.86 Mb.

Operasyonel Yapının Genel Görünümü

A
şağıdaki tabloda, işbu İzahname'nin tarihi itibariyle Global Liman’ın yük ve yolcu limanlarında sahip olduğu payları hakkında bilgi verilmektedir.

Notlar:  1. TDİ'nın bir adet payı bulunmaktadır. Port Akdeniz-Antalya Limanı'nın ayrıca 2014 yılındaki toplam gelirlerinin %4'üne tekabül eden, küçük çapta yolcu limanı faaliyetleri bulunmaktadır.

  2. Global Liman'ın, Adria-Bar Limanı'nda JSC Bar üzerinden dolaylı olarak pay sahipliği bulunmaktadır. JSC Bar Karadağ Borsası'na kote bir şirket olup %35,5 oranındaki payı halka açıktır.

  3. Yüksel Çağlar (iş adamı) Bodrum Liman İşletmeleri paylarının %30'una ve Setur (Koç Grup'un sahibi olduğu bir gümrüksüz mağaza işleticisi) Bodrum Liman İşletmeleri paylarının %10'una sahiptir.

  4. Global Liman'ın, Creuers'de %62 oranında payına sahip olduğu BPI üzerinden dolaylı olarak pay sahipliği bulunmaktadır. BPI'nin %38 oranındaki payı RCCL'ye aittir. BPI ise Creuers'in %100 oranındaki payına sahiptir. Creuers, Malaga Limanı'ndaki üç adet yolcu terminalinin ("Creuers (Málaga)") imtiyaz haklarına sahip olan Cruceros Málaga S.A.'nin %80 oranında payına sahiptir. Creuers ayrıca, Singapur'daki Marina Bay Cruise Centre'ın işletme haklarına sahip SATS-Creuers Cruise Services Pte. Ltd.'nin %40 oranında payına sahiptir.

  5. Lizbon Liman İdaresi (Administracao do Porto de Lisboa, S.A.) ile Lisbon Cruise Terminals Lda (konsorsiyum üyelerinden oluşan bir holding şirketi) arasında bir imtiyaz sözleşmesi akdedilmiştir. Global Liman, Lisbon Cruise Terminals, Lda'nın doğrudan %40 oranında payına sahiptir. Lisbon Cruise Terminals, Lda'da Grupo Sousa (denizcilik ve liman işletmeleri alanında iştigal eden bir Portekiz şirketi) %30 oranında, RCCL %20 oranında ve Creuers ise %10 oranında paya sahiptir. Lisbon Cruise Terminals Lda Lizbon Limanı'nın üç yolcu terminali üzerinde 15 yıl süreli münhasır işletme hakkına sahiptir ve yeni bir yolcu terminali için YİD imtiyaz sözleşmesine taraftır.

  6. Creuers'in devralınmasının sonucu olarak, Global Liman, Lisbon Cruise Terminals Lda'nın toplamda %46,2 oranında payına (%40 doğrudan ve %6,2 Creuers'in paylarının tamamına sahip BPI'nin %62'lik payı üzerinden dolaylı olarak) sahiptir.

  7. RCCL, Ege Liman İşletmeleri paylarının %27,49'una sahiptir ve TDİ'nin de bir adet payı bulunmaktadır.

Global Liman, Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan Global Yatırım Holding'in tamamına sahip olduğu bir şirkettir.

Grup, ilk devralmasını 2003 yılında gerçekleştirmiş ve bir ortak girişimin parçası olarak Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı’nın işletmecisi olan Ege Liman İşletmeleri’nin bir kısmını devralmıştır. Global Liman, mevcut durumda Ege Liman İşletmeleri’nin paylarının %72,5’ine sahiptir. RCCL, Ege Liman İşletmeleri’nin paylarının %27,49’una sahiptir. TDİ ise Ege Liman İşletmeleri’nin sermayesinin %0,00001279’unu temsil eden 1 adet paya sahiptir.

Grup, Ekim 2006’da Port Akdeniz-Antalya Limanı’nı işleten şirket olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri’ni devralan Akdeniz Liman İşletmeleri A.Ş.’ye ortak girişim yoluyla katılarak, Port Akdeniz-Antalya Limanı’nın %39,8’ine dolaylı olarak sahip olmuştur. Aralık 2006’da, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri ve Akdeniz Liman İşletmeleri A.Ş. Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri tüzel kişiliği altında birleşmişlerdir. Temmuz 2010’da, Global Liman diğer ortak girişim ortaklarından Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri paylarının tamamına yakınını devralmıştır. TDİ, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri’nde sermayenin %0,00000454’ünü temsil eden 1 adet paya sahiptir.

Grup, Ocak 2008’de, ortak girişim grubu vasıtasıyla ihaleyi kazanan ve Bodrum Yolcu Limanı’nı işleten şirket olan Bodrum Liman İşletmeleri’nde pay devralmıştır. Bodrum Liman İşletmeleri’nin %60’ı Global Liman’a, %30’u Yüksel Çağlar’a ve %10’u Setur’a aittir.

Global Liman, Haziran 2013’te, Creuers’i devralmak amacıyla RCCL ile birlikte bir holding şirketi olan BPI’yi kurmuştur. Kuruluş sırasında Global Liman, BPI’nin %49’una ve RCCL’den %1 pay satın alma opsiyonuna sahipti. BPI, 26 Temmuz 2013 tarihinde 16,7 milyon Avro karşılığında Creuers’in %23’ünü ve 30 Aralık 2013 tarihinde 14,5 milyon Avro karşılığında %20’sini daha devralarak Creuers’deki payını %43’e çıkarmıştır. Böylece, Global Liman’ın BPI vasıtasıyla Creuers’te sahip olduğu toplam pay %21,07 olmuştur. 20 Haziran 2014 tarihinde Global Liman, Vapores Suardiaz’ın ve World Duty Free’nin Creuers’de sahip oldukları payları satın almak üzere bir sözleşme yapmıştır. Global Liman, daha sonra bu hakları BPI’ye devretmiştir. BPI, 30 Eylül 2014 tarihinde, Vapores Suardiaz’dan %34 ve World Duty Free Group’tan %23 olmak üzere Creuers’in %57’sini devralarak, Creuers’in tüm paylarını ele geçirmiştir. Global Liman, aynı zamanda, RCCL’nin BPI’de sahip olduğu %13 payı satın alarak BPI’de sahip olduğu payı %62’ye çıkarmış ve BPI’nin kontrolünü de elde etmiştir.

Global Liman, 1 Temmuz 2013 tarihinde, Adria-Bar Limanı kargo terminalinin özelleştirmesine katılmış ve daha sonraki alımlarla birlikte işbu İzahname tarihi itibariyle Adria-Bar Limanı paylarının %64,5’ini JSC-Bar vasıtasıyla dolaylı olarak elinde bulundurmaktadır. Global Liman, Karadağ Hükümeti’yle yaptığı pay devir sözleşmesini 15 Kasım 2013 tarihinde nihai haline getirmiş ve bu sözleşme ihale komisyonu, Karadağ Özelleştirme ve Sermaye Yatırımları Kurumu ve Karadağ Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. İlgili paylar, Grup'a 30 Aralık 2013 tarihinde devredilmiştir. 2014 yılında, Global Liman, Karadağ Borsası'nda gerçekleştirmiş olduğu birkaç işlemi ile JSC Bar’da %2,41 oranında yeni pay satın almış ve Adria-Bar Limanı'ndaki payını %64,5’e yükselmiştir.

Global Liman, 17 Ocak 2014 tarihinde, kendisinin ve kendisiyle birlikte teklif veren RCCL, Creuers ve Grupo Sausa’nın, Lizbon Yolcu Limanı’nda inşa edilecek yeni bir yolcu gemisi terminalinin inşaat ve işletme hakları için açılan ihalede, ihale komisyonu tarafından kazanan teklifçi olarak seçildiğini ilan etmiştir. Lizbon Yolcu Limanı’nda inşa edilecek yeni yolcu gemisi terminalinin inşaat ve işletme haklarını yönetmek üzere kurulan Lisbon Cruise Terminals Lda’nın %40’ına Global Liman, %20’sine RCCL, %10’una Creuers ve %30’una Grupo Sousa sahiptir. Grup’un Lizbon Yolcu Limanı’ndaki payı, %40’ı doğrudan ve %6,2’si Creuers üzerinden dolaylı olmak üzere toplam %46,2’dir.

Strateji

Türkiye’nin ihracatında ve Akdeniz kruvaziyer sektöründe beklenen büyümeden yararlanılması

Gelecek dönemde, Akdeniz’deki yolcu gemisi turizminin ve Türkiye’nin ihracatının büyümesi beklenmektedir. Global Liman, yolcu gemisi işletmecilerine bölgesel lokasyonları pazarlamak için yolcu gemilerinin kara turları ve diğer önemli konulara ilişkin karar mercileri ve yerel turizm sektörüyle işbirliğine devam edecektir. Global Liman, sahip olduğu yolcu limanı portföyü sayesinde yolcu gemisi işletmecilerine, portföyünde bulunan birden fazla limana uğrayan gemilere tarife teşvikleri sunmak gibi çapraz hizmet satışları yapabilmektedir.

Global Liman, ticari liman tesislerinin yüksek getirili konteyner faaliyetlerine giderek artan talebi karşılayabilmesi için, modern tesisler, merkezi yönetim sistemleri ve ekipmanlara yatırım yaparak bu beklenen büyümeden faydalanmaya çalışacaktır. Ayrıca, hâlen farklı yöntemlerle taşınan tarım ürünleri gibi ürünlerin de taşınması için hizmetlerini limanlarının art bölgesindeki endüstrilere pazarlamaya devam edecektir.

Kapsamlı bir yolcu limanı ağı kurulması için

hedeflenen devralmalar gerçekleştirilmesi

Global Liman pay sahibi olduğu tüm limanlar göz önüne alındığında, sahip olunan liman sayısı ve müşteri sayısı bakımından dünyanın en büyük özel yolcu limanı işletmecisidir (Kaynak: 2014-2015 State of the Industry Annual Report, Cruise Activities in Medcruise Ports: Statistics 2014, ilgili limanların ve/veya şirketlerin internet sayfaları, 2013 verilerine göre (erişim tarihi: 10 Nisan 2015)) ve hem Batı hem Doğu Akdeniz çevresinde stratejik noktalara dağılmış yolcu limanlarına sahip tek yolcu limanı işletmecisidir. Grup, başlıca en büyük beş uluslararası gidiş-dönüş limanından iki tanesini (Barselona ve Singapur; diğerleri Miami, Hong Kong ve Civitavecchia) işleterek, kendisine müşteriler ve tedarikçilere yönelik artırılmış müzakere gücü veren, kritik bir avantaj elde etmiştir.Yolcu limanı faaliyetlerini genişletme stratejisi kapsamında, Global Liman, Akdeniz yolcu gemisi rotalarının kendisi tarafından işletilen en az bir yolcu limanını kapsayacak şekilde bir liman ağı oluşturma imkanını çoğaltmayı ve böylece deniz yolculuğu işletmecileriyle ücretler konusunda müzakere ederken güçlü bir konumda olmayı hedeflemektedir.

Global Liman, birçok potansiyel satın alma hedefi ve kaynağı belirlemiştir. Bunlara, bütçe açıkları ve düzenlemeler gereği ülkesel ve bölgesel yetkililer tarafından yapılan özelleştirmeler, uzun süreli imtiyazlar ve/veya yanaşma yeri karşılığında limanların deniz yolculuğu şirketleri tarafından yapılan satışlar ve yeni gemi kapasitesi ve boyutları ile uluslararası yolcu gemisi sipariş listesinde devam eden genişlemeyi karşılamak için mevcut limanlara yeni geliştirmeler yapılması gereksinimi dâhildir.

Global Liman, yolcu gemisi faaliyetlerini küresel olarak genişletme stratejisinin bir parçası olarak, dünyadaki potansiyel özel sektör ve kamu sektörü potansiyel devralma imkanlarını sürekli olarak takip etmektedir. Global Liman, Barselona Yolcu Limanı'ndaki altı terminalden beşinin işleticisi olarak yolcu hacmi bakımından Akdeniz’deki en büyük yolcu limanı olan Creuers’i (Kaynak: 2014-2015 State of the Industry Annual Report, Cruise Activities in Medcruise Ports: Statistics 2014, ilgili limanların ve/veya şirketlerin internet sayfaları, ilgili link: http://www.creuers.net/en/home.php (erişim tarihi: 10 Nisan 2015)) çok uzun bir süre önce devralmayı hedeflemiştir. Creuers’in kontrolünün devralınması, daha yüksek müzakere gücü, paket teklif sunma imkanı ve paylaşılan kaynakların merkezileştirilmesi açısından Global Liman için sinerji fırsatlarını arttırmıştır.

Global Liman'ın, büyüme stratejisi (i) gelecek vaat eden (örneğin, dikkat çekici turistik ve tarihi bölgeler) ancak düşük değer biçilen veya başarılı yönetilemeyen bölgelere ve/veya (ii) Global Liman’ın mevcut liman ağını tamamlayacak olan fırsatlara (Avrupa ve Asya odaklı olarak - özellikle SATS Creuers işbirliği aracılığıyla Güney Doğu Asya'daki Temasek Holdings ile işbirliği fırsatları) odaklanmaktadır. Yolcu limanı fırsatlarının belirlenmesinin önemli bir unsuru, yolcu deneyimini iyileştirme ve sunulan hizmetleri genişletme fırsatları sunan varlıkların belirlenmesidir. Global Liman, ek gelir kaynakları yaratmak üzere alışveriş ve eğlence merkezleri inşa ederek bunu başarmayı hedeflemektedir. Global Liman ayrıca kiralık perakende alanlarının optimizasyonu ve gümrüksüz satış gelirlerinin artırılması için geçmiş tecrübelerinden faydalanılacaktır.

Limanların çoğunluğunun işletmecisinin devlet kuruluşları veya belediyeler olduğu bu piyasada, az sayıdaki özel işletmecilerden olan Global Liman, tek başına veya belirleyeceği ortaklarla birlikte çeşitli liman alımları yapmaya devam etmeyi planlamaktadır. Global Liman'ın piyasadaki konumu ve tecrübesi, mevcut liman ağı ve iş ortakları ile geçmiş performansı sayesinde, imtiyaz ihaleleri için ön yeterliliğe sahip tek veya az sayıda teklif verenden biri olmak için iyi bir konumda olduğu anlamına gelmektedir. Liman devralmaları ve limanların sahip olunan liman ağına entegrasyonu konusunda belirgin bir tecrübesi bulunması, teklif veren rakiplere yönelik doğal bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca Global Liman'ın, ihale süreçlerinde başarı ihtimalini en yüksek seviyeye çıkarmak için yerel ve uluslararası ortaklar ile stratejik ortaklıklar oluşturma konusunda geniş tecrübesi de bulunmaktadır.

Global Liman, işbu halka arzdan edilinilen net gelirleri, kısmen veya tamamen, aşağıda anlatılan muhtemel devralmalar dâhil olmak üzere ek liman alımlarını finanse etmek için kullanmak niyetindedir. Global Liman, devralma masraflarının toplam bedeli ve devralmaya ve bu limanlara yapılacak başlangıç geliştirmelerine (Baleric Ports ve Tertis hariç) ilişkin yatırım harcamasının, sermaye harcaması masraflarının 50 ile 60 milyon ABD Doları ve devralma bedelinin 100 ile 115 milyon ABD Doları olacağı düşünüldüğünde, 150 ile 175 milyon ABD Doları civarında olacağını tahmin etmektedir. Muhtemel Baleric ve Tertir devralmalarının yapısı, diğer tekliflerdekinden daha belirsizdir, ancak Global Liman, devralma bedelleri ve ilgili yatırım harcamaları aralığının, 75 ile 125 milyon ABD Doları civarında olacağına inanmaktadır.

Global Liman'ın mevcut devralma planları, aşağıda anlatılan hedefleri içermektedir. Global Liman, orta vadede ek devralma hedeflerinin belirleneceği beklentisindedir. Bu muhtemel devralmalardan hiçbirine ilişkin usulune uygun bir sözleşme akdedilmemiştir ve böyle bir sözleşmenin akdedilmesi durumunda, bunlar alışılmış kapanış koşullarına tabi olacaktır. Öyle ki, bu muhtemel devralmaların tamamlanacağına ilişkin bir garanti verilememektedir.

Dubrovnik

Gruž Limanı Dubrovnik şehrinin uluslararası deniz yolcusu limanıdır. 2013 yılında, Gruž Limanı'na, 881.550 deniz yolcusu getiren 692 yolcu gemisi seferi gerçekleşmiştir. Gelen yolcuların %98'i transit yolcuları, geriye kalanı ise gidiş-dönüş yolcularıdır (Kaynak: G.P. Wild (International) Ltd, 2014).

Hırvatistan'ın güney batısında yer alan liman, Doğu Akdeniz deniz yolculuğu rotaları için, Atina, Venedik ve Yunan Adaları durakları gibi kilit bir varış noktasıdır. Dubrovnik tarihi şehrinden yaklaşık 3 km ve hava alanından ise 20 km uzaklıktadır.

Dubrovnik Limanı İdaresi (Gruz Limanı'nın idari yetkilisi olarak) ilgilenen yatırımcıları, Dubrovnik - Gruz Limanı denizcilik sahası - ortak emtianın kullanımı imtiyazı için ihaleye davet etmiştir. İhale, tesislerin inşasını ve toplam yüzey alanı 25.906 m2 olmak üzere, tesislerin ve ilgili deniz sahası için ayrılan liman alanının idaresini kapsamaktadır.

Global Liman, bölgedeki altyapı projeleri konusunda kapsamlı tecrübesi bulunan Bouges Bâtiment International ile yeni bir terminal ve alışveriş kompleksi yapılması karşılığında yolcu limanının 40 yıl işletilmesi imtiyazı teklifi verilmesi için ortaklık kurmuştur. Ortaklıkta Global Liman'ın %75 ve Bouygues'in %25 payı bulunmaktadır.

2015 yılının başlarında, Global Liman-Bouygues'in tek teklif veren olarak ön yeterlilikten geçtiği ve ihalenin tahmini olarak 2015 yılının üçüncü çeyreğinde sonuçlanacağı duyurulmuştur. Bu bağlamda, Global Liman yönetimi, tek ön yeterliliğe sahip teklif veren olduğundan dolayı, ihale yetkilileri ile kendileri arasındaki imtiyaz sözleşmesine ilişkin müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanacağına inanmaktadır.

Herhangi bir önceden ödenecek masraf bulunmamaktadır. İhale başarılı olursa, Global Liman yeni bir terminal ve alışveriş kompleksi inşası için yatırım harcaması taahhüdünde bulunmak durumunda kalacaktır.

Global Liman yönetimi, satın alma giderleri ve yatırım harcaması taahhütleri için gösterge yatırım hacminin 25 milyon ABD Doları ile 50 milyon ABD Doları arasında olacağını düşünmektedir.

Valletta

Valletta, antik surlarla çevrili bir şehir ve Malta'nın başkentidir. Valletta Yolcu Limanı bir yolcu ve feribot limanıdır. 2013 yılında, yaklaşık 448.000 transit yolcu ziyaret etmiştir ve ilereyen süreçte 48.000 gidiş geliş yolcusu ile orta büyüklükte bir muhtemel gidiş-dönüş limanı adayıdır (kaynak: G.P. Wild (International) Ltd, 2014). The Valletta Waterfront, UNESCO Dünya Mirası Şehri Valletta ve Floriana tarihi şehri yakınındadır. Modern deniz yolcu terminali tesisleri sunmaktadır ve alışveriş, yemek ve eğlence mekanıdır.

1996 yılında Malta Devleti tarafından gerçekleştirilen uluslararası bir ihale sonrası yolcu ve feribot terminali faaliyetlerini devralan bir limited şirket olan Valleta Cruise Port plc'nin (önceki sahibi VISET Malta plc) elinde bulunmaktadır. Valletta Yolcu Limanı, 2002 yılından itibaren 65 yıllık imtiyaz hakkına sahiptir ve terminal hizmetleri ve gümrüksüz satış/perakende faaliyetlerini yürütmektedir.

İmtiyaz, YİD düzenlemesi kapsamında, iskelenin kara alanı üzerinde 48.000 m2 arsa ve bina alanının kiralanmasını kapsamaktadır. VISET, 2002 yılının Şubat ayı sonunda, Malta Devleti'nden, yolcu gemisi ve feribot faaliyetlerini devralmıştır.

Global Liman ilk olarak, çoğunluk payları almak niyetindedir ve mevcut pay sahiplerine bağlayıcı olmayan bir teklif sunmuştur. Global Liman'ın, nihayetindeki amacı ise tedavüldeki payların %100'ünü edinmektir.

Herhangi bir yatırım harcaması zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak Global Liman yönetimi, gerekli yatırım harcaması ile Valletta Yolcu Limanı'nın orta büyüklükte bir gidiş-dönüş limanı olma potansiyelinin bulunduğunu düşünmektedir.

Global Liman yönetimi, satın alma giderleri ve yatırım harcaması taahhütleri için gösterge yatırım hacminin 25 milyon ABD Doları ile 50 milyon ABD Doları arasında olacağını düşünmektedir. Venedik ve Diğer İtalyan Limanları

Venedik Limanı, yolcu gemileri için Akdeniz'in önde gelen bağlama limanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Çok sayıdaki yolcu terminali; yolcu gemileri, feribotlar, Istria sahiline yol alan hızlı gemiler, yatlar ve mega yatların ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlamaktadır. Transit yolcuların büyük bir kısmını yolcu gemileri getirmektedir. 2013 yılında, 1.512.596'sı gidiş-dönüş yolcusu olmak üzere limana toplam 1.815.823 yolcu uğramıştır (Kaynak: G.P. Wild (International) Ltd, 2014).

Venedik'i Doğu Akdeniz'e bağlayan taşımacılık şirketleri ile feribotlar, limanın başlıca kullanıcılarındandır. Ayrıca, deniz otobüsleri ve hızlı gemiler, şehri, Slovenya ve Hırvatistan sahilleri ile bağlamaktadır.

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. ("

VTP

") 1997 yılında, Venedik Liman İdaresi tarafından kurulmuştur. Marittima, St. Basilio ve Riva dei Sette Martiri boyunca on adet çok amaçlı terminal, bir geçici depo, beş otopark ve yedi iskele idare etmektedir. Mevcut imtiyaz 2024 yılında sona erecektir.

VTP'nin pay sahipleri, Venedik Liman İdaresi ve Veneto Bölgesi'nin operasyonel şirketi olan Veneto Sviluppo'nun sahibi olduğu APVS S.r.l. (%53,00); Finpax S.r.l. (%22,18); SAVE S.p.A. (%22,18) ve Venedik Ticaret Odası'dır (%2,64) (Kaynak: VTP).

Venedik Liman İdaresi, düzenlemeler gereği, VTP'deki %53 oranındaki paylarını elden çıkarmakla yükümlüdür ve 2015 yılı içerisinde ihale açması beklenmektedir.

Global Liman, Venedik Liman İdaresi'nin VTP'deki payı için teklifte bulunmayı planlamaktadır ve doğrudan ve dolaylı olarak Finpax S.r.l'nin %31,2'sine sahip olan bir İtalyan tüzel kişisi ("

İtalyan Grup

") ile beraber VTP'nin çoğunluk paylarını almak amacıyla bir ortaklık kurmak üzere niyet mektubu düzenlemek için ön müzakerelere başlamıştır. Global Liman, Venedik Limanı'ndaki anayola sokma işlemlerinde önemli ölçüde yükselmekte olan bir potansiyel tespit etmiştir.

Teklif kapsamında, Global Liman önemli çoğunluk paylarını ortaklıkta tutarken, İtalyan Grup VTP'deki %6,9 dolaylı payını (Finpax s.r.l'deki %31,2 doğrudan payı aracılığıyla, bunun karşılığında VTP'de %22,2 oranında pay), Brindisi (%35), Katanya (%28,33), Cagliari (%21) ve Revenna'daki (%24) yolcu gemisi limanlarındaki doğrudan ve dolaylı azınlık paylarını ("

Ek İtalyan Yolcu Gemisi Limanları

") elde edeceği azınlık payları karşılığında ortaklığa katacaktır. Ek İtalyan Yolcu Gemisi Limanları'nın 2026 yılından 2027 yılına kadar imtiyazlı işletme vadeleri olmakla beraber bu limanlar 2014 yılında toplu olarak 250.000 yolcu ağırlamışlardır.

Global Liman yaptığı ortak teklifin başarıyla sonuçlanması halinde, ortaklığın VTP'de yaklaşık %60 payına sahip olmayı ve devralmanın 2015 yılının dördüncü çeyreği ile 2016 yılının ilk çeyreği arasında tamamlanabilmesini beklemektedir. Global Liman yönetimi Venedik Liman İdaresi'nin VTP'deki paylarını satın alma giderlerinin gösterge yatırım hacminin 50 milyon ABD Doları'ndan fazla olacağını ve Ek İtalyan Yolcu Gemisi Limanları'nın satın alınmasının gösterge yatırım hacminin 25 milyon ABD Doları'ndan az olacağını düşünmektedir.

Ayrıca, Global Liman'ın ortak teklifi başarılı olduğu taktirde, VTP'nin Brindisi'deki %15 payını, Katanya'daki %28,33 payını, Cagliari'deki %30 payını ve Ravenna'daki %24 payını ortaklığa katması ve böylelikle ortaklığın bu limanlarda çoğunluk paya sahip olması beklenmektedir.

Riga

Riga Yolcu Limanı esasen bir feribot limanı olup, 2013 yılında 66.968'nin deniz yolcusu ve 837.665'nin feribot yolcusu olduğu 904.633 yolcuyu ağırlamıştır (Kaynak: Riga Liman İdaresi Serbest Limanı).

Liman terminali ve çevre arazisi mevcut pay sahiplerinin mülkiyetindedir ve herhangi bir imtiyaz sözleşmesinin konusu değildir. Riga Yolcu Limanı şu an 70.000 m2'lik bir arazi ıslahı projesinin parçasıdır. Global Liman limanı satma ve fonları çevre araziyi geliştirmek amacıyla kullanma niyetinde olan mevcut pay sahipleri ile müzakere halindedir ve ilgili kara tarafı ile denizcilik altyapısı dâhil olmak üzere, limanın %100'ünü ve limandaki feribot işletmelerini devralmak için pay sahipleri ile bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalamıştır.

Global Liman başarılı olunması halinde, devralmanın 2015 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmasını beklemektedir. Global Liman yönetimi, Riga Yolcu Limanı satın alınması giderlerinin gösterge yatırım hacminin 25 milyon ABD Doları'ndan az olacağını düşünmektedir.

Livorno

Livorno Yolcu Limanı İtalya'da Floransa ve Pisa'nın en önemli turist varış noktalarından biri olarak faaliyet göstermektedir. 2013 yılında, 849.000'inin transit yolcu olduğu yaklaşık 903.000 yolcu ağırlamıştır (kaynak: G.P. Wild (International) Ltd, 2014). Liman İdaresi yolcu limanındaki %66 çoğunluk payını satma niyeti olduğunu ilan etmiştir ve kalan payları muhafaza edecektir ancak söz konusu satışın yapısı henüz teyit edilmemiştir. Global Liman ihaleye katılmayı planlamaktadır. İhalenin şartlarının 2015 yılının ikinci çeyreğinde açıklanması ve ihalenin 2015 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir. Global Liman yönetimi, Livorno Yolcu Limanı'nın satın alınması giderlerinin gösterge yatırım hacminin 25 milyon ABD Doları'ndan az olacağını düşünmektedir.

Tunus

Tunus'un yolcu limanı olan La Goulette Yolcu Limanı, şehir merkezinin yaklaşık 15 km doğusundaki La Goulette'de yer almaktadır. İki yolcu gemisi terminali olan ve 2013 yılında yaklaşık 500.000 yolcu ağırlamış olan önemli bir Kuzey Afrika yolcu limanıdır.

Global Liman, Tunus Hükümeti'nden La Goulette Yolcu Limanı'nın önemli bir azınlık payını devralmak için bağlayıcı olmayan bir teklifte bulunmuştur. Global Liman'ın çoğunluk pay devralmaya ilişkin bir opsiyon ile beraber, azınlık pay devralmaya ilişkin teklifi, işbu İzahname tarihi itibariyle Tunus Hükümeti tarafından değerlendirilmektedir. Söz konusu devralmanın ne zaman gerçekleşeceği, özellikle 2014 yılının sonunda Tunus'ta gerçekleşen seçimler sonucunda hükümetteki değişiklik sebebiyle belirsizdir.

Global Liman yönetimi, La Goulette Yolcu Limanı'nın satın alınması giderlerinin gösterge yatırım hacminin 25 milyon ABD Doları'ndan az olacağını düşünmektedir.

Malezya

Temmuz 2014 tarihi itibariyle Boustead Holdings - Bestari Marine Sdn Bhd, Selangor Malezya'da Klang Limanı Yolcu Gemisi Merkezi'ni de içeren Klang Limanı'nı arazisinde pay satın almıştır. Global Liman işbu İzahname tarihi itibariyle Boustead Holdings - Bestari Marine Sdn Bhd veya diğer yolcu limanlarıyla Malezya'da yatırım yapmak için işbirliği yapmak amacıyla müzakere halindedir.

Balearic Adaları

Mayorka, İbiza, Formentera ve Menorca'da bulunan, Alcudia, İbiza, Maó, La Savina ve Palma olmak üzere Balearic Adaları'nın Liman Otoritesi'ni oluşturan beş limanın hepsi bin yıllık limanlar olup, Batı Akdeniz Bölgesi'nin en önemli yolcu gemisi varış noktalarıdır. Bu limanlar 2014 yılında 606.009'unun gidiş-dönüş yolcusu olduğu toplam 1.586.524 yolcuyu ağırlamıştır (Kaynak: Autoritat Portuaria de Balears). Global Liman bu limanların özelleştirilmesine ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığı ve İspanya Liman İdareleri ile ön müzakerelerde bulunmuştur.

Ticari limanlar sektöründe fırsatçı devralımlar gerçekleştirilmesi

Global Liman, Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz’deki ticari limanları hedeflemektedir. Ticari liman sektöründe yolcu limanı sektörüne kıyasla konsolidasyon fazladır. Global Liman ticari limanları devralmak için teklif sunarken daha fazla rekabetle karşılaşmaktadır. Bu sebeple Global Liman, donanım ve tesisleri eskimiş veya idari uygulamalar sebebiyle rakipleri tarafından az değer biçildiğini düşündüğü limanları hedeflemektedir. Global Liman söz konusu limanlarda, Adria-Bar Limanı örneğinde olduğu gibi, modernleştirme ve gelişmiş liman yönetimi sistemlerinin uygulanması konusunda kanıtlanmış başarısı sayesinde en yüksek potansiyeli yaratacağına inanmaktadır. Global Liman, önemli uluslararası ticaret rotalarına erişim ve bölgelerindeki ekonomiye önemli katkılar sağlayan küçük ve orta ölçekli (örneğin "yeşil alan" riski olmayanlar) limanları belirlemeyi amaçlamaktadır.

Ticari liman faaliyetlerinde Global Liman’ın öncelikli hedefi, verimsizlikleri azaltmak ve faaliyetleri büyütmek amacıyla, esas olarak konteyner limanı olmamasına rağmen konteyner limanına dönüştürülme potansiyeline sahip ticari limanları iktisap etmektir.

Global Liman yönetimi, Global Liman’ın Türkiye’de ve çevresinde gerçekleşecek ihalelere katılmak için avantajlı bir konumda olduğunu düşünmektedir. Bunun nedeni ise, Global Liman'ın işletme yeteneklerini ispatlanmış ve daha önceden bu tür ihalelere katılarak tecrübe kazanmış yerel bir işletmeci olmasıdır.

Riga Konteyner Terminali

Riga Konteyner Terminali (“RigaCT”) 2009 yılında inşa edilmiştir. Riga'nın üç konteyner limanından biridir (piyasa değeri toplamı yaklaşık 600.000 TEU) ve 2013 yılındaki iş hacmi 63.949 TEU'dur (Kaynak: Riga Konteyner Terminali ve Riga İdaresi Serbest Limanı). Liman Rusya'ya demiryolu bağlantısıyla doğrudan ulaşım imkanı sunmaktadır ve terminal içinde 21 km demiryolu hattı vardır.

Global Liman sermayenin %51'ini devralmak üzere müzakere halindedir ve mevcut liman tesislerini geliştirmek ve genişletmek amacıyla yaklaşık 10 milyon Avro yatırım harcamasının kendi pay sahipliği oranındaki payını özkaynak veya borç şeklinde vermeyi planlamaktadır.

Devralma gerçekleştiği taktirde, Global Liman devralmanın 2015 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanmasını beklemektedir. Global Liman yönetimi, Riga Konteyner Terminali'nin satın alınması giderlerinin gösterge yatırım hacminin 25 milyon ABD Doları'ndan az olacağını düşünmektedir.

Tertir

Tertir; Lizbon, Setubal, Aviero ve Leixoes'teki altı imtiyaz hakkı ile beraber işletilen liman sayısı bakımından Portekiz'deki en büyük liman işletmesidir ve ağırlıklı olarak dökme yük faaliyetinin de bağlı olduğu konteyner sektöründe iş yapmaktadır. Şirket 2013 yılında 650.000 TEU ve 3,2 milyon ton dökme yük elleçlemiştir.

Tertir'in %63,1'i Mota Engil Group'a ve %36,9'u Banco Espritio Santo Group'un "temiz" varlıklarından oluşan "iyi banka" olan, Portekiz'in Resolution Fon'u tarafından alınan Novo Banco'ya aittir. Novo Banco'nun 2015 yılının ikinci çeyreğinde paylarını satmaya yönelik olarak bir satış süreci başlatması beklenmektedir. Global Liman, Novo Banco'nun azınlık paylarını satın alması halinde, eşit ortaklık kurmak amacıyla Mota Engil ile Mota Engil'den ek pay satın alımına ilişkin olarak ön müzakereler yapmaktadır.

Daha yüksek marjdaki kargo ve yan liman faaliyetlerinden elde edilen gelire odaklanma

Global Liman yönetimi beklenenden daha düşük performans sergileyen limanların tesislerini iyileştirme ve işletme verimliliği sağlama konusunda oldukça tecrübelidir. Global Liman, ticari liman faaliyetlerindeki işletme marjını arttırmak için, Port Akdeniz-Antalya Limanı yükleme alanlarını daha büyük gemilerin de yanaşabileceği şekilde modernize ederek konteyner taşıma kapasitesini geliştirmeyi planlamaktadır. Ayrıca kargo verimliliğini modern konteyner taşıma, ampilaj donanımı, depo alanı ve diğer ilgili tesislere yatırımlar yaparak artıracaktır. 2013 yılının Aralık ayında Adria-Bar Limanı'nın satın alınmasından itibaren Global Liman, devam eden yatırım ve yeniden yapılandırma programıyla liman tesislerini modernleştirme ve işletme verimliliğini geliştirme amacıyla bu stratejiyi uygulamaktadır.

Konteynerlerden dökme mallara kıyasla genellikle daha yüksek marj elde edildiğinden, Global Liman yönetimi daha fazla gemi işletmecisini etkileyip, liman art bölgesinde bulunan endüstrilere faydalarını vurgulayarak konteyner taşımacılığını teşvik etme niyetindedir. Ayrıca Global Liman yönetimi konteyner taşımacılığı yapan gemi işletmecilerine Grup'a ait mevcut ve potansiyel limanları sefer planlarına eklemeleri için toptan satış indirimi de dâhil olmak üzere ekonomik teşvikler sunmayı düşünmektedir.

Gelirlerin en üst seviyeye çıkartılması amacıyla yolcu limanlarına yönelik entegre pazarlama faaliyetlerine odaklanılması

Global Liman, yolcu limanı portföyündeki gelirlerini en üst seviyeye çıkartmaya çalışmaktadır. Global Liman yolcu gemisi limanı ağı aracılığıyla, kruvaziyer gemisi işletmecisi müşterileriyle artan müzakere potansiyelinden faydalanmayı ve kruvaziyer gemisi işletmecileri tarafından deniz yolculuğu rota planlamasını etkilemeyi ve kapasite kullanımını artırmayı planlamaktadır. Global Liman, yolcu gemisi firmalarından oluşan müşteri portföyüne hizmetlerini pazarlamaya ve nihai olarak yolcu harcamalarındaki payını arttırmaya yönelik pazarlama çabalarını merkezden koordine etmektedir. Global Liman, 2012 ile 2014 yılları arasında her yolcu gemisinin uğrayışından elde ettiği geliri Port Akdeniz-Antalya Limanı’nda %13,5, Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı’nda %12,8 ve Bodrum Yolcu Limanı’nda %24,4 oranında arttırabilmiştir.

Mevcut tesislerin nakit üretiminin optimize edilmesi

Hem ticari hem de yolcu limanı faaliyetlerinde faaliyet kârı marjını artırmak için Global Liman, her bir limanında gelirlerini ek liman faaliyetlerinin (elektrik tedariki ve ofis, perakende ve dükkân alanı kiralama gibi) katma değerli çapraz satışıyla tamamlamayı hedeflemektedir.

Artan gelirlere ek olarak, Global Liman, mevcut faaliyetlerinden gelen nakit akışlarını sermaye harcamalarına disiplinli bir yaklaşım ile yöneltmeye çalışmaktadır. Global Liman, bir yandan sermaye harcamalarını sunduğu hizmetlere yönelik talepteki değişikliklere uydurmaya, diğer yandan da liman tesislerini ve ekipmanlarını uluslararası standartlara uygun tutmaya çalışmaktadır. Bunlara ek olarak, Global Liman, yeni ekipmanlara yatırım yapmak yerine, ekipmanların birinden diğerine aktarılması mümkün olan limanlar arasında bu aktarmanın yapılması suretiyle sermaye giderlerini kontrol etmeye devam edecektir. Operasyon maliyetlerini optimize etmeye yardımcı olması amacıyla, Global Liman, hazine, finans, BT, insan kaynakları, satın alma ve hukuk gibi paylaşılan tüm faaliyetlerini merkezileştirmektedir. Ana faaliyetler dışındaki genel yük elleçleme, doldurma ve boşaltma (konteynerlerin doldurulup boşaltılması), güvenlik, temizleme ve liman içerisinde kargonun taşınması gibi faaliyetler için, yönetimin daha düşük bir maliyetle hizmet sunabileceğine ve hizmet seviyesini talebe göre ayarlayabileceğine inandığı üçüncü kişilerden hizmet alınmaktadır. Global Liman, bunlara ek olarak, satışların bir yüzdesi olarak FVAÖK marjını istikrarlı bir şekilde arttırmak amacıyla gelirlerindeki ve operasyon maliyetlerindeki değişiklikleri yönetmek için operasyon süreçlerini ve verimliliğini sürekli olarak gözden geçirmektedir.

Global Liman, yakın dönemde devralınan yolcu limanlarının faaliyet performansı ve nakit akışını iyileştirmek için girişimlerini artırmayı planlamaktadır. Global Liman, her bir yolcu limanında en iyi uygulamayı gerçekleştirerek, gelirlerini ve işletme marjlarını maksimize etme niyetindedir. Perakende kira geliri ve gümrüksüz satış geliri gibi yan gelirler bu perakende indirim mağazalarının yolcu gemisi hatlarında tavsiye edilen alışveriş programları yoluyla reklamının yapılması ile optimize edilmiştir. Örneğin, Global Liman yönetimi Scala Nuova alışveriş merkezinde yolcu başına 13,6 TL tutarında perakende geliri elde edildiği Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı'na kıyasen, yolcu başına elde edilen perakende gelirinin 2,4 TL olduğu Creuers (Barselona)'da da yüksek perakende gelirini hedefleme niyetindedir. Global Liman yönetiminin tahminine göre Creuers (Barselona) Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı gibi yolcu başına perakende satış noktalarından kira geliri ve gümrüksüz satış geliri elde ederse, Creuers (Barselona)'nın FVAÖK'ünü 10,2 milyon ABD Doları artıracaktır. Ayrıca, bu perakende ve gümrüksüz satış hizmetleri sabit bir fiyat karşılığında dışarıya yaptırıldığından, Global Liman'ın elde edeceği ek gelirin, artan FVAÖK ile sonuçlanan, %100'e yakın marjı bulunmaktadır.

Global Liman, sahip olduğu yolcu limanlarındaki perakende imtiyazlarından elde ettiği gelirleri (i) limanları kullanan yolcuların demografik özelliklerine uygun ürünler sunarak, (ii) gelişmiş yolcu limanı ağının sağladığı sinerjilerden faydalanarak, (iii) mevcut perakende ortaklarıyla işbirliğini güçlendirerek ve (iv) uygun olan limanlarda yeni alışveriş merkezleri geliştirerek artırmayı hedeflemektedir. Liman ağını kapsayan genişletilmiş varlık grubundan alınmış olan seçilmiş hizmetlere yönelik sahip olduğu daha yüksek alım gücüyle, Global Liman aldığı hizmetlere ilişkin daha uygun fiyatlar için müzakere edebilecektir.

Uygun olduğu ölçüde, bir limanda çalışan yoğunluğu olması halinde (Adria-Bar Limanı'nda olduğu gibi), çalışan maliyetlerini düşürmek için, düzenleyici kurumlar ve sendikalara danışarak ve tüm yerel iş kanunlarına uygun şekilde adımlar atılabilir.


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


opoznannie-prishelci---4.html

opoznannie-prishelci---9.html

opp-ib-college-gt-road-11.html

opp-ib-college-gt-road-5.html

opp-ib-college-gt-road.html