©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

OPERACIJE U DEČIJOJ HIRURGIJI - Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности набавка услуга


OPERACIJE U DEČIJOJ HIRURGIJI 

293

Analna atrezija: perinealna procedura

30,000.00

294

Operacija Bohdalekove dijafragmalne hernije

30,000.00

295

Operacija Morganijeve dijafragmalne hernije

30,000.00

296

Operacija neonatalne intestinalne opstrukcije, sa intestinalnom resekcijom

30,000.00

297

Kongenitalna stenoza anusa - plastika

30,000.00

298

Paraliza brahijalnog pleksusa kao posledica porođajne traume – neuroliza

30,000.00

299

Prolaps rektuma sa abdominalnom operacijom

30,000.00

*

REKONSTRUKTIVNA PLASTIČNA HIRURGIJA 

300

Operacije ostalih malformacija šaka i stopala

30,000.00

301

Rekonstrukcija dojke nakon radikalne mastektomije

30,000.00

302

Transfer mikrovaskularnog slobodnog režnja

30,000.00

*

PLUĆA - TORAKALNA HIRURGIJA 

303

Ciste (ehinokokne ili druge) uklanjanje

30,000.00

304

Pleuropulmonarna dekortikacija

30,000.00

305

Torakalno-abdominalne povrede sa visceralnim lezijama

30,000.00

306

Povrede sa visceralnim lezijama toraksa

30,000.00

307

Hirurški tretman kod “flying chest” (serijski prelom rebara)

30,000.00

308

Pleurektomija

30,000.00

309

Imobilizacija dijafragme

30,000.00

310

Resekcija prekobrojnog rebra

30,000.00

311

Segmentna resekcija pluća ili lobektomija

30,000.00

312

Atipične segmentne resekcije pluća

30,000.00

313

Operacija kod torakalnog outlet sindroma (TOS)

30,000.00

314

Timektomija

30,000.00

315

Pectus infudibiliforme/excavatum („kokošije” ili upale grudi), korektivni hirurški tretman

30,000.00

316

Torakoplastika, prvi stepen

30,000.00

*

OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI 

317

Aneurizme distalnih arterija ekstremiteta

30,000.00

318

Aorto-ilijačni ili aorto-femoralni bajpas

30,000.00

319

Aneurizme, resekcija i transplantacija: gluteusne arterije, visceralne arterije, supra-aortni luk

30,000.00

320

Aorto-brahiocefalični, aorto-karotidni, karotidno-subklavijalni bajpas

30,000.00

321

Aorto-renalni, aorto-mezenterični ili aorto-celijačni bajpas (trombendarterektomija) sa TEA ukoliko je potrebno i plastikom
krvnih sudova

30,000.00

322

Periferni arterijski bajpas: femoro-tibijalni, aksilo-femoralni, femoro-poplitealni

30,000.00

323

Operativni tretman elefantijaze ekstremiteta

30,000.00

324

Duboka venska ili kavalna kao i arterijska embolektomija (trombektomija)

30,000.00

325

Safenektomija velike i/ili male safenozne vene, totalna ili parcijalna i varisektomija i trombektomija i ligacija komunikantnih ili hemodinamske korekcije (CHIVA)

30,000.00

326

Operacija neurovaskularnih sindroma donjih ekstremiteta

30,000.00

327

Trombendarterektomija i plastika femoralne arterije

30,000.00

328

Recidivne varikozne vene

30,000.00

*

INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI 

329

Obostrana adneksektomija

30,000.00

330

Uklanjanje intraligamentozne ciste jajnika

30,000.00

331

Operacija uretralne, vezikovaginalne, rektovaginalne fistule

30,000.00

332

Hirurško rešavanje urinarne inkontinencije, vaginalnim ili abdominalnim putem

30,000.00

333

Totalna histerektomija sa jednostranom/dvostranom adneksektomijom laparotomskim ili vaginalnim putem

30,000.00

334

Histeropeksija

30,000.00

335

Laparotomija za povrede ili rupture uterusa

30,000.00

336

Metroplastika

30,000.00

337

Miomektomija vaginalnim putem

30,000.00

338

Prednja i zadnja vaginoplastika

30,000.00

339

Kolpopeksija, abdominalnim ili vaginalnim putem

30,000.00

340

Obostrana resekcija jajnika za disfunkcionalnu patologiju

30,000.00

341

Salpingektomija

30,000.00

342

Vanmaterična trudnoća, laparoskopski operativni tretman

30,000.00

343

Jednostrani hirurški tretman laparoskopskom metodom – na endometrijumu-abdomenu-karlici-jajnicima

30,000.00

344

Obostrani hirurški tretman laparoskopskom metodom – na endometrijumu-abdomenu-karlici-jajnicima

30,000.00

345

Maligni vaginalni tumori, radikalna procedura bez limfadenektomije

30,000.00

346

Jednostavna vulvektomija (lokalna ili kutana)

30,000.00

347

Totalna vulvektomija

30,000.00

*

OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI 

348

Spino-facijalne i slične anastomoze

30,000.00

349

Eksplorativna/dekompresivna kraniotomija

30,000.00

350

A-V fistule, hirurška terapija uz ligaturu dovodnih ekstrakranijalnih krvnih sudova

30,000.00

351

Lumbalne ganglije - ganglionektomija

30,000.00

352

Eksplorativna, dekompresivna laminektomija kod epiduralnih spinalnih tumora

30,000.00

353

Operacija endoarachnoidalne neoplazme

30,000.00

354

Operacija brahijalnog pleksusa

30,000.00

355

Operacija dorzalnog simpatičkog lanca: operacija povezana sa torakalnim simpatičkim lancem i splanhničnim nervima

30,000.00

356

Tumori baze lobanje, transoralni pristup

30,000.00

*

OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI-OČNA JABUČICA 

357

Namerno intrabulbarno strano telo, ekstrakcija

30,000.00

*

OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - CORNEA - ROŽNJAČA 

358

Keratoplastika, svi slojevi

30,000.00

359

Lamelarna keratoplastika

30,000.00

*

OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LENS CRYSTALLINA - OČNO SOČIVO 

360

Fukala procedura i implantacija veštačkog sočiva u prednju ili zadnju komoru

30,000.00

*

OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - GLAUKOM 

361

Iridocikloretrakcija

30,000.00

362

Trabekulektomija

30,000.00

363

Trabekulektomija + uklanjanje katarakte - kombinovana procedura

30,000.00

*

OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - RETINA - MREŽNJAČA 

364

Prednja i zadnja vitrektomija

30,000.00

*

HIRURŠKE PROCEDURE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI 

365

Produžavanje donjih i/ili gornjih ekstremiteta (po segmentu, kompletan tretman)

30,000.00

366

Artrodeza: veliki zglobovi

30,000.00

367

Artroplastika sa biološkim materijalima: veliki zglobovi

30,000.00

368

Proteza ručnog zgloba

30,000.00

369

Proteza lakta

30,000.00

370

Operacija cervikalnog rebra (TOS)

30,000.00

371

Operacija kod luksacije zglobova srednje veličine

30,000.00

372

Rekonstrukcija ligamenata kolena (uključujući i artroskopski)

30,000.00

373

Operacija kod ponovljene dislokacije (rame, koleno)

30,000.00

374

Meniscektomija + uklanjanje slobodnih tela (artroskopski)

30,000.00

375

Meniscektomija + uklanjanje slobodnih tela + abrazija hrskavice (artroskopski)

30,000.00

376

Osteosinteza: krupni segmenti (zglobovi)

30,000.00

377

Operativni tretman pseudoartroze velikih kostiju ili kongenitalne pseudoartroze tibije

30,000.00

378

Resekcija sakralne kosti

30,000.00

379

Otvorena repozicija urođenog iščašenja kuka

30,000.00

380

Uklanjanje metastatičnih fokusa i pojačavanje kosti SA fiksacijom i cementom

30,000.00

381

Rekonstrukcija acetabularnog krova

30,000.00

382

Ekscizija koštanih tumora i pseudotumora, krupnih segmenata ili zglobova

30,000.00

383

Folkmann, operacija za ishemijsku retrakciju

30,000.00

*
?


opisanie-prohozhdeniya-14.html

opisanie-prohozhdeniya-19.html

opisanie-prohozhdeniya-23.html

opisanie-prohozhdeniya-4.html

opisanie-prohozhdeniya-9.html